Reconeixement de Signatures de Documents Expedits per Entitats Locals

Sol·licitud de Cita Prèvia

Per a sol·licitar Cita Prèvia en la Direcció general de Relacions amb les CCAA i Ens Locals per al reconeixement de signatures en documents expedits per Entitats Locals marmitona sobre l'enllaç.

Consulta i Anul·lació de Cita Prèviament Adquirida

Per a consultar o anul·lar la seua Cita Prèvia en la Direcció general de Relacions amb les Comunitats Autònomes i Ens Locals per al reconeixement de signatures en documents expedits per Entitats Locals marmitona sobre l'enllaç.