Metodologia-documentació 2005-2009

*Documentacion de 2005, 2008 i 2009 de l'EIEL

Arreplega una sèrie de documents bàsics a utilitzar en l'elaboració de l'EIEL, corresponents a les Fase de 2005, que servixen també de referència per a les Fases de 2008 i 2009.