Recoñecemento de Firmas de Documentos Expedidos por Entidades locais

Solicitude de Cita Previa

Para solicitar Cita Previa na Dirección Xeral de Relacións coas CCAA e Entes Locais para o recoñecemento de firmas en documentos expedidos por Entidades locais pique sobre a ligazón.

Consulta e Anulación de Cita Previamente Adquirida

Para consultar ou anular a súa Cita Previa na Dirección Xeral de Relacións coas Comunidades Autónomas e Entes Locais para o recoñecemento de firmas en documentos expedidos por Entidades locais pique sobre a ligazón.