Metodoloxía-documentación 2010-2011

*Documentacion de 2010 e 2011 de *EIEL

Recolle unha serie de documentos necesarios para a realización da *EIEL 2010-2011. O campo (*tm _*gprs) da táboa *Nucl_enquisado_7, 0tras Informacións Municipais, non se recollerá na *EIEL 2010