Metodoloxía-documentación 2005-2009

*Documentacion de 2005, 2008 e 2009 da *EIEL

Recolle unha serie de documentos básicos a utilizar na elaboración da *EIEL, correspondentes á Fase de 2005, que serven tamén de referencia para as Fases de 2008 e 2009.