Subvencións do Estado ante catástrofes naturais

Subvencións do Estado ante catástrofes naturais Aquí atopará información sobre as medidas urxentes adoptadas polo Estado, para paliar os danos causados por catástrofes naturais en infraestruturas e redes viarias das entidades locais e, en particular, sobre as subvencións para facer fronte a estes danos.

Nota informativa *COVID-19, sobre a suspensión dos prazos de execución e xustificación destas subvencións pola declaración do estado de alarma de 14-marzo-2020.

Bases comúns

(BOE, 12-02-2015) Orde *HAP/196/2015, de 21 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións que teñan por finalidade a execución de obras de reparación ou restitución de: infraestruturas, equipamentos e instalacións e servizos de titularidade municipal e das mancomunidades, consecuencia de catástrofes naturais, así como redes viarias das deputacións provinciais, cabidos, consellos insulares e comunidades autónomas *uniprovinciales.

Subvencións para facer fronte a danos en infraestruturas e rede viaria de entidades locais

 

 

 

 

Máis información

Puede obtener más información en Dirección General de Protección Civil y Emergencias (Ministerio del Interior).