El Fons de Finançament a CCAA per al primer trimestre de 2021 ascendeix a 11.956,65 milions, el 43,10% per a Catalunya

El Fons de Finançament a CCAA per al primer trimestre de 2021 ascendeix a 11.956,65 milions, el 43,10% per a Catalunya

05/02/2021

  • La quantitat destinada al compartiment de Facilitat Financera se situa en 459,58 milions, mentre que els altres 11.497,07 milions corresponen al *FLA

Barcelona, 5 de febrer.- El Govern, a través de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), ha acordat assignar a les Comunitats Autònomes per al primer trimestre de 2021 un total d'11.956,65 milions d'euros amb càrrec al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes. Del total, 5.153,89 milions són per a Catalunya, la qual cosa suposa un 43,10% del fons.

En concret, es destinen 459,58 milions d'euros al compartiment Facilitat Financera (*FF) i 11.497,07 milions d'euros al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA). L'import total d'11.956,65 milions d'euros es repartirà en el primer trimestre de l'any entre les CCAA adherides al Fons de Finançament de la següent manera:

Les comunitats d'Andalusia i Canàries van sol·licitar la seva adhesió al compartiment de Facilitat Financera, peticions que van ser acceptades pel Ministeri d'Hisenda. Posteriorment, el passat 20 de gener, Canàries va comunicar la seva renúncia a l'adhesió a Facilitat Financera.

Així mateix, estan adscrites al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (*FLA) les comunitats d'Aragó, Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Múrcia, La Rioja i Comunitat Valenciana.

Les comunitats autònomes queden assignades al compartiment de Facilitat Financera o al *FLA en funció del compliment dels objectius d'estabilitat de l'exercici 2019.

D'altra banda, cal recordar que el passat 5 de juliol de 2018 la CDGAE va establir les condicions per a la sortida als mercats de les Comunitats Autònomes que complien determinats requisits, un moviment que han començat a efectuar diverses regions. Aquesta mesura ha reduït les necessitats de recursos procedents del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes.

Les necessitats inicials estimades dels compartiments Facilitat Financera i FLA per a tot l'exercici 2021 ascendeixen a 33.909.12 milions d'euros.
Així mateix, és previsible que siguin necessaris recursos addicionals als previstos en aquest acord per finançar les desviacions de dèficit de 2020 que es puguin produir.

L'aprovació d'aquest acord reafirma el compromís del Govern amb els territoris, a través del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, que els aporta liquiditat a molt baix cost, fins i tot en moments com l'actual en el qual es mantenen les dificultats econòmiques i financeres derivades de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.