La Delegació del Govern a Catalunya prossegueix la senda de la modernització i la digitalització amb la publicació de la Carta de Serveis Electrònica

La Delegació del Govern a Catalunya prossegueix la senda de la modernització i la digitalització amb la publicació de la Carta de Serveis Electrònica

02/02/2021

  • Teresa Cunillera destaca el compromís de la Delegació per adaptar-se a les realitats i necessitats tecnològiques, així com per apropar-se a la ciutadania

Barcelona, 2 de febrer.- La Delegació del Govern a Catalunya ha publicat la seva Carta de Serveis Electrònica per al període 2021-2024, avançant així en la senda de modernització i digitalització. La Carta de Serveis Electrònica, en vigor des del 8 de gener, ofereix a la ciutadania informació sobre els serveis i activitats de la Delegació del Govern a les quals es pot accedir telemàticament. Concretament, està conformada per un llistat de 113 serveis, que serà monitorat i actualitzat trimestralment. Es tracta de serveis en matèries tan diverses com la informació i atenció a la ciutadania, immigració, tramitació d'autoritzacions administratives, inspecció en Agricultura i Sanitat Exterior, així com homologació i equivalència de títols acadèmics estrangers i expedició de títols.

La delegada del Govern a Catalunya, Teresa *Cunillera, ha destacat el compromís de la Delegació i del conjunt de l'Administració General de l'Estat per adaptar-se a les realitats i necessitats tecnològiques, així com per apropar-se a la ciutadania. També ha recordat l'impuls en aquest àmbit que ha donat el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, compromès amb la informatització i la digitalització de procediments de les administracions.

La Carta de Serveis Electrònica de la Delegació del Govern a Catalunya pretén ser una eina d'informació sobre els serveis digitals i electrònics de la Delegació i una guia per millorar la relació amb l'Administració. D'aquesta manera, s'assumeix l'essència del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat i es regulen les cartes de serveis electròniques perquè els organismes informin a la ciutadania sobre els serveis i activitats a les quals poden accedir telemàticament.

Així mateix, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, norma bàsica de referència, estableix que la tramitació electrònica ha de constituir la forma habitual d'actuació de les Administracions Públiques, especialment a partir del proper 2 d'abril de 2021, data prevista per aprofundir en la implantació de l'administració electrònica en la relació amb la ciutadania.


Compromisos de qualitat
A més de consultar els serveis disponibles, la Carta de Serveis Electrònica va acompanyada de set compromisos de qualitat adquirits per la Delegació del Govern a Catalunya, dels quals es va a donar compte cada tres mesos perquè la ciutadania pugui comprovar els resultats obtinguts.

Concretament, la Carta de Serveis Electrònica estableix objectius de qualitat en termini per a la prestació de diversos tràmits realitzats per la Delegació del Govern a Catalunya, la qual cosa posa de rellevància la voluntat i el compromís de la Delegació a oferir nivells de servei públic de qualitat. Aquests compromisos, per primera vegada, van a poder ser verificats i contrastats per la ciutadania, accedint directament als resultats aconseguits en cada matèria amb caràcter periòdic.

Carta de Serveis:

https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/delegaciones_gobierno/cartas_servicios/electronicas/delegaciones/barcelona_carta_matriz_cse.pdf.pdf